Arny - pejsek - modrý oboječek -  hmotnost při narození 492g, hmotnost na konci 7 týdne 5,3kg